O mne

Od detstva ma sprevádza láska k pohybu. Baví ma pozorovať pohyb, je zaujímavé, čo všetko sa človek z pohybu môže dozvedieť. Túžba po poznaní "princípov fungovania tela" ma priviedla ku štúdiu fyzioterapie.
Štúdium som ukončila na Prešovskej univerzite v Prešove v roku 2009.
Svoje klinické skúsenosti nadobudla v Rehabilitačnom ústave v Kladruboch v Českej republike a v súkromných ambulanciách v Rakúsku a na Slovensku.

V liečbe sú mojou doménou klienti s funkčnými poruchami pohybového aparátu. Svoju pozornosť venujem aj nervovému, respiračnému a urogynekologickému systému.
Ako fascinujúcu vnímam fyzioterapiu tehotnej ženy, kedy ovplyvňujeme pozitívne aj vývin dieťaťa.

Dlho trvá kým sa začnete na pacienta pozerať fyzioterapeutickými očami a navnímate jeho "poruchu". Ale vďaka dlhoročným skúsenostiam, neustálemu vzdelávaniu a spoločnou pracou počas terapie verím, že opäť nadobudnete pocit volnosti a radosti z prirodzeného pohybu.

Mgr Denisa Gašparíková

fyzioterapeut

Vzdelanie:

Špecializačné štúdium UCM Trnava

2020 – 2022

Fyzioterapia v športe a telovýchove

Prešovská univerzita v Prešove

2007 – 2009

Študijný program fyzioterapia (Mgr.)

Trnavská univerzita v Trnave

2004 – 2007

Študijný program fyzioterapia (Bc.)

Stredná zdravotnícka škola, Žilina

1999 – 2002

Študijný program diplomovaný fyzioterapeut

Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika, Martin

1995 – 1999

Študijný program všeobecná sestra

Profesionálna Prax:

Zdravotnícke zariadenie SVaLZ - Fyziomed

2020

Súkromná ambulancia fyzioterapie a rehabilitácie Žilina

2018-2020

Privátna ambulancia Viedeň-Rakúsko

2008-2012

Rehabilitační Ústav Kladruby , Česká Republika

2002-2005

Ďalšie odborné kurzy:

Fyzioterapia v tehotenstve a po pôrode - Praha

2023

APPP - autoreflexné prenatálne a postnatálne terapeutické polohy – Banská Bystrica

2023

Neuromobilizačná terapia - Mgr. Marián Jendrichovský PhD.

2021

Terapie u dysfunkcí pánevního dna - Mgr. Havlíčková, Doc. MUDr. Otčenášek CSc.-Praha

2021

Kardiopulmonálna rehabilitácia - Mgr. Marián Jendrichovský PhD.

2021

Rehabilitácia temporomandibulárneho kĺbu - Tzvika Greenbaum Phd. Košice

2021


Dynamická neuromuskulární stabilizace® – Fit Kid Clinic, Praha

2020

Dynamická neuromuskulární stabilizace® – šport refresh, Praha

2020

Mulligan koncept, Bratislava

2019

Rehabilitační léčba nekterých druhu ženské sterility metodou
L. Mojžišové, Praha

2018

Rehabilitace pacientů s vestibulárními poruchami - Žilina
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

2018

Poruchové syndrómy v oblasti pleca, možnosti ortézovania - Žilina

2013

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláre A, B, C,
Banská Bystrica

2012

Terapie skolióz podle Schrottové, Praha

2011

Terapeutické využitie kineziotapu, Banská Bystrica

2010

Manuálna lymfodrenáž, Martin

2010

Reflexní terapie na podklade vývojové kineziologie u vybraných diagnóz, Praha

2008

Diagnostika a terapie funkčních poruch (PIR, Mekké a mobilizační techniky pátere a periferních kloubu), Praha

2007

Cvičíme s pružnými tahy a míči, Kladruby

2003


Členstvo v odborných spoločnostiach Slovenská komora fyzioterapeutov

Rezervujte si termín
rýchlo a jednoducho!

Fyziomed

Telefón: +421 908 222 054
Email:     info@fyziomed.sk
Adresa: Priehradka 20, Martin, 036 01

Ičo: 53216962
Dic: 1081467761
Identifikátor zdravotníckeho zariadenia:
65-53216962-A0001

© Copyright 2020 Fyziomed - Všetky práva vyhradené